3. kolo přijímacího řízení

VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  DO  1.  ROČNÍKŮ ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021  –  3. KOLO

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Ve třetím kole přijímacího řízení byla doručena přihláška do oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – registrační číslo 61.

Žák byl přijat.

Zápisový lístek

Žádáme zákonného zástupce přijatého žáka, aby ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení doručil do sekretariátu školy vyplněný zápisový lístek.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 26. 8. 2020

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU

září 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search