Výsledky přij. řízení - 3. kolo

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Ve 3. průběžném kole přijímacího řízení byla doručena přihláška do oboru 18-20-M/01 Informační technologie – registrační číslo 62.

Žák byl přijat.

Zápisový lístek

Žádáme zákonného zástupce přijatého žáka, aby ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení doručil do sekretariátu školy vyplněný zápisový lístek.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 31. 8. 2020

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU

 

září 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search