Výsledky ankety o distančním vzdělávání

Vzhledem k uzavření školy a přechodu na on-line výuku se vedení školy rozhodlo, že pomocí ankety zjistí, jak z pohledu žáků a rodičů výuka probíhá. Žáci/rodiče se vyjadřovali k tomu, jak jsou spokojeni s distanční výukou. Z analýzy ankety vyplývá, že žáci jsou s výukou spokojeni, nemají technické problémy při práci v MS Teams, kromě drobných problémů s výpadkem připojení.

Na otázku, který předmět se žákům nejlépe učí, odpovídali nejčastěji český jazyk, protože výuka probíhá skoro stejně, jako když jsou žáci ve škole, angličtina, protože pan učitel používá zajímavá cvičení a podrobně vysvětluje probíranou látku, výuka IT předmětů, základů elektrotechniky (tzv. ZELí) – vyučující dobře vysvětlují probíranou látku, matematika vyučovaná paní ředitelkou, která žákům nahrává i edukativní videa.

Na otázku, které předměty se vám nejhůře učí, žáci uváděli odborný výcvik, protože dílny a laboratoře doma nemají, ale i tak chválili snahu učitelů jim předat názorně alespoň teoretické poznatky. Také matematika, protože je slyšet v učebně ozvěna, nebo mokrá tabule se v přenášeném obraze leskne.

Co by žáci/rodiče změnili na výuce, většinou odpovídali, že způsoby, formy i metody práce vyhovují, i když by rádi, aby učitelé dostali lepší audio a video vybavení. Dokonce někteří žáci by raději zase chodili do školy!

Rodiče většinou spoléhají na hodnocení svých dětí, i když z ankety vyplynula i pochvala, protože naše výuka byla srovnávána s výukou druhého dítěte v rodině a zdála se být lepší.

Co tedy bylo cílem ankety? Zjistit, jakým způsobem můžeme zkvalitnit výuku, co můžeme okamžitě změnit k lepšímu, aby se nám společně podařilo naplnit studijní cíle, zejména přípravu k maturitní a závěrečné zkoušce.

Společně to dáme, vaši učitelé. JJJ

srpen 2021
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Nejnovější články

© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search