IKAP II

IKAP II Středočeského kraje

Ve školním roce 2020 – 2021 se naše škola stala partnerem v projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je podpořit intervence naplánované v Krajském akčním plánu vzdělávání II Středočeského kraje vedoucí ke zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání na území Středočeského kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol.

Naše partnerství v projektu je zaměřeno na tyto aktivity: zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory a řemesla cestou intenzivní spolupráce se zaměstnavateli. Významná část projektu je zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání včetně investic do technického vybavení. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání. Konkrétně se jedná o zapojení odborníka z praxe do výuky, o doučování žáků a v oblasti personální podpory o práci koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele.

prosinec 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Nejnovější články

© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search