Výsledky přij. řízení - 3. kolo

OBORY  STŘEDNÍHO  VZDĚLÁNÍ  S  MATURITNÍ ZKOUŠKOU

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

byli přijati – registrační číslo

Pořadí             Identifikační číslo

1.                     113 (110 bodů)

2.                     108 (93 body)

18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě

byli přijati – registrační číslo

Pořadí             Identifikační číslo

1. – 2.              101 (102 body)

1. - 2.               110

3. - 4.               102

3. - 4.               104

5.                     109

6.                     111

7.                     107

8.                     105 (83 body)

29-42-M/01 Analýza potravin

byli přijati – registrační číslo

Pořadí             Identifikační číslo

1.                     112 (110 bodů)

 

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

23-51-H/01 Strojní mechanik

byli přijati – registrační číslo

Pořadí             Identifikační číslo

1.                     106 (100 bodů)

2.                     103 (93 body)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 22. 6. 2021

 

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU

 

 

 

 

srpen 2021
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Nejnovější články

© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search