Pracovní obuv do chemické laboratoře

Na obrázku je příklad vhodné obuvi do chemické laboratoře pro žáky třídy analýza potravin a chemik operátor.

 bota1  bota2  bota3