Další kolo přijímacího řízení do 1. ročníku šk. roku 2021 - 2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠK. R. 2021/2022

OBORY  STŘEDNÍHO  VZDĚLÁNÍ  S  VÝUČNÍM  LISTEM

V dalším kole přijímacího řízení byl přijat do oboru 23-51-H/01strojní mechanik uchazeč s identifikačním číslem 115 (93 body).

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

ŽÁDÁME PŘIJATÉHO ŽÁKA, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČIL DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 13. 8. 2021

 

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU

 

září 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Nejnovější články

© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search