Další kolo přijímacího řízení do 1. ročníku šk. roku 2021 - 2022

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

V dalším kole přijímacího řízení byl přijat do oboru 18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě uchazeč s identifikačním číslem 116

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÉHO ŽÁKA, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 26. 8. 2021

 

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU

 

září 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Nejnovější články

© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search