Adaptační kurz 1. ročníků

Ve dnech 6. až 9. září jsme společně s 55 žáky prvních ročníků vyrazili do Sloupu v Čechách na adaptační kurz. Na studenty čekaly tři dny plné aktivit, jejichž hlavním účelem bylo, aby se všichni spolu vzájemně poznali a naučili se pracovat v novém kolektivu. Byli jsme rádi, že hned od začátku se všichni s chutí zapojovali do všech aktivit, které pro ně byly připraveny, ať už šlo o týmové aktivity, nebo sportovní hry, noční vycházky, kde se museli samostatně orientovat potmě, a ti statečnější si vyzkoušeli i základy horolezectví a slaňování. Na úplný závěr našeho pobytu jsme zhlédli několik divadelních představení, které si pro nás jednotlivé týmy měly připravit. Myslím, že se všichni docela slušně bavili, a jelikož nám po celou dobu našeho pobytu navíc i přálo počasí a bylo tedy skutečně nádherně, tak mi nezbývá, než celou akci ohodnotit velice kladně. Jedinou nepříjemnou věcí tak byla náhlá porucha autobusu na zpáteční cestě, ale takové věci se prostě stávají...

J. Koubek