Přírodovědný klokan

Dne 13.10. 2021 v kategorii Junior se zúčastnilo 72 žáků 1. a 2. maturitních ročníků soutěže „Přírodovědný klokan“. Soutěž pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit a podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Žáci zdolávali 24 záludných otázek v zadaném čase 40 min. z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Výsledky:

1. místo – J. Konečný AI2 – 78 bodů

2. místo -  S. Luxík AI2 – 68 bodů

o 3. místo se dělí žáci IT1 Vošický, Pinkas a Veselý – 67 bodů z celkového počtu 120 bodů.