Kritéria přijímacího řízení 2022 - 2023

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023

Upozorňujeme, že od 1. září 2022 se naše škola slučuje s SOŠ a SOU Neratovice a žáci oborů informační technologie, analýza potravin a chemik operátor budou chodit do školy v Neratovicích a žáci oborů mechanik elektrotechnik, elektromechanik pro zařízení a přístroje a strojní mechanik budou chodit do ISŠT Mělník.

1) Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (4leté)

18-20-M/01 Informační technologie - počítačové sítě - 30 žáků

29-42-M/01 Analýza potravin - 30 žáků

26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik - 30 žáků (ve 3. r. možnost získání výučního listu)

28-42-L/01  Chemik operátor - farmaceutická výroba - 30 žáků

Podle platných právních předpisů je podmínkou pro přijetí ke studiu:

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné zakončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • zdravotní způsobilost pro studium oboru stanovená 59 ods. 1, § 60a odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a Nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání (přihláška musí být potvrzena lékařem kromě oboru IT, kde potvrzení není požadováno)
 • k prokázání vědomostí slouží posouzení
 • výsledků dosažených v testech jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • prospěchového průměru v 1. pololetí 9. ročníku
 • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení

 

U přihlášek na obor 26-41-L/01 mechanik elektrotechnik je nutné do přihlášky uvést i obor 26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje, ze kterého může uchazeč ve třetím ročníku složit závěrečnou zkoušku (uvede se na jeden řádek s maturitním oborem), a to v případě jeho zájmu získat též výuční list z tohoto tříletého oboru.

Při přijímacím řízení budou uchazeči do všech oborů řazeni podle dosaženého počtu bodů až do plné kapacity tříd.

Body se přidělují následovně:

 • jednotná přijímací zkouška z českého jazyka – max. 50 bodů
 • jednotná přijímací zkouška z matematiky – max. 50 bodů
 • průměrný prospěch v 1. pol. 9. ročníku ZŠ – max. 25 bodů:

1,00 – 1,24                 25 bodů

1,25 – 1,49                 20 bodů

1,50 – 1,99                 15 bodů

2,00 – 2,50                 10 bodů

větší než 2,50              0 bodů

 

2) Obory středního vzdělávání s výučním listem (3leté)

23-51-H/01 Strojní mechanik - 30 žáků

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - 30 žáků

Podle platných právních předpisů je podmínkou pro přijetí ke studiu:

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné zakončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • zdravotní způsobilost pro studium oboru stanovená § 59 ods. 1, § 60a odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a Nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání (přihláška musí být potvrzena lékařem)
 • k prokázání vědomostí slouží posouzení prospěchového průměru v  pololetí 9. ročníku ZŠ nebo v případě dokončení základního vzdělání v 8. ročníku ZŠ slouží k prokázání vědomostí posouzení prospěchového průměru v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ

U oborů středního vzdělávání s výučním listem nebudou konány přijímací zkoušky. Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě přijímacího řízení, v němž jsou zohledněny jejich výsledky ze základní školy.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK UCHAZEČ, RESP. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO UCHAZEČE, ODEVZDÁ VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŘEDITELKOU ŠKOLY.

Pro žáky, kteří neuspějí v přijímacím řízení jiné školy, budou vypsána další kola tak, aby byla naplněna kapacita tříd, což je 30 žáků v jedné třídě.


Informace podá:

ředitelka školy na telefonu 602 220 029, 315 727 221 nebo sekretariát tel. 315 723 41. 

 

 Mgr. Dagmar Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

 

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search