Výsledky přij. řízení - učební obory

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠK. R. 2022/2023 - 1. KOLO

OBORY  STŘEDNÍHO  VZDĚLÁNÍ  S  VÝUČNÍM LISTEM

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje byli přijati – registrační číslo:

Pořadí                                                            Identifikační číslo

1.                                                                    13 (109 bodů)

2. - 3.                                                              20

2. - 3.                                                              21

4.                                                                    11

5.                                                                      8

6. - 8.                                                                7

6. - 8.                                                                6

6. - 8.                                                            16 (83 body)

           

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 22. 4. 2022

 

Mgr. Dagmar Binková. v. r.

ředitelka SOŠ a SOU

 

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search