Ředitelské volno

Oznamuji, že jsem se na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodla vyhlásit ředitelské volno pro třídy AI 1, IT 1, ME 1, ES 1, AI 2 a CHM 2 na 18. a 19.5. 2022 (středa - čtvrtek) z organizačních důvodů – konání ústních maturitních zkoušek.

Mgr. Dagmar Binková, ředitelka školy