VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - maturitní obory

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠK. R. 2022/2023 1. KOLO

OBORY  STŘEDNÍHO  VZDĚLÁNÍ  S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Byli přijati:

18-20-M/01 informační technologie – počítačové sítě       26-41-L/01 mechanik elektrotechnik

1.                                    3 (179 bodů)                                          1.              5 (138 bodů)

2.                                    1                                                             2.              19 (85 bodů

3.                                  15                 

4.                                    4                 

5.                                   17                

6.                                   12                

7.                                   18                

8.                                     9 (127 bodů)                    

 Nebyli přijati - nenaplnění oboru:                             

28-42-L/01 chemik operátor  - farm. výroba                     29-42-M/01 analýza potravin                                

  • 1.                         2 (150 bodů)                                           1.                  10 (162 body)

                                  

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 2. 5. 2022

Mgr. Dagmar Binková

   ředitelka SOŠ a SOU

 

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search