2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku šk. r. 2022 - 2023

Ředitelka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou, vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení – volná místa pro školní rok 2022-2023

do 1. ročníku čtyřletého maturitního oboru:

18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě (25 míst)

Přihlášky na obor 18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě přijímáme průběžně do naplnění oboru. Lze je donést osobně nebo zaslat poštou na adresu školy do 31. 8. 2022.

do 1 ročníku tříletého učebního oboru:

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (25 míst)

Přihlášky na obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje přijímáme do pátku 20. 5. 2022. Lze je donést osobně nebo zaslat poštou na adresu školy.

 

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023  - 2. kolo

Upozorňujeme, že od 1. září 2022 se naše škola slučuje s SOŠ a SOU Neratovice a žáci oborů informační technologie, analýza potravin a chemik operátor budou chodit do školy v Neratovicích a žáci oborů mechanik elektrotechnik, elektromechanik pro zařízení a přístroje a strojní mechanik budou chodit do ISŠT Mělník.

1) Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (4leté)

18-20-M/01 Informační technologie - počítačové sítě - 25 žáků

Podle platných právních předpisů je podmínkou pro přijetí ke studiu:

  • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné zakončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
  • k prokázání vědomostí slouží posouzení prospěchového průměru v 1. pololetí 9. ročníkuZŠ (v případě uchazečů z Ukrajiny se umožňuje tyto doklady zcela nebo z části nahradit svým čestným prohlášením 163_Dvojjazycna_Vzor cestneho prohlaseni 108a.pdf (msk.cz) )
  • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení
  • doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU (lze předložit nejpozději do 1. 9. 2022).

Při přijímacím řízení budou uchazeči řazeni podle dosaženého počtu bodů až do plné kapacity třídy.

Body se přidělují následovně:

  • průměrný prospěch v 1. pol. 9. ročníku ZŠ – max. 25 bodů:

1,00 – 1,24                 25 bodů

1,25 – 1,49                 20 bodů

1,50 – 1,99                 15 bodů

2,00 – 2,50                 10 bodů

větší než 2,50             0 bodů

 

2) Obory středního vzdělávání s výučním listem (3leté)

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - 25 žáků

Podle platných právních předpisů je podmínkou pro přijetí ke studiu:

  • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné zakončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky, v případě uchazečů z Ukrajiny se umožňuje tyto doklady zcela nebo z části nahradit svým čestným prohlášením 163_Dvojjazycna_Vzor cestneho prohlaseni 108a.pdf (msk.cz)
  • zdravotní způsobilost pro studium oboru stanovená § 59 ods. 1, § 60a odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a Nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání (přihláška musí být potvrzena lékařem)

ZÁPISOVÝ LÍSTEK UCHAZEČ, RESP. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO UCHAZEČE, ODEVZDÁ VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŘEDITELKOU ŠKOLY.


Informace podá:

ředitelka školy na telefonu 602 220 029, 315 727 221 nebo sekretariát tel. 315 723 415.  

V Kralupech nad Vlt. dne 17. 5. 2022  

       

Mgr. Dagmar Binková.

ředitelka SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

 

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search