Výsledky přij. řízení - náhradní termín

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠK. R. 2022/2023 - 1. KOLO – náhradní termín

OBOR  STŘEDNÍHO  VZDĚLÁNÍ  S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

26-41-L/01 mechanik elektrotechnik

 

byl přijat žák registrační číslo 14 

 

ZÁPISOVÝ  LÍSTEK

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÉHO ŽÁKA, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI

DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 19. 5. 2022

 

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

   ředitelka SOŠ a SOU

 

září 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search