Výsledky přij. řízení - 2. kolo

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠK. R. 2022/2023  - 2. KOLO

OBORY  STŘEDNÍHO  VZDĚLÁNÍ  S  MATURITNÍ ZKOUŠKOU

18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě

BYLI  PŘIJATI:

Pořadí             Identifikační číslo

1.                     35 

2.                     51

3.                     34

4.                     46

5. - 7.               49

5. - 7.               23

5. - 7.               36

8.                     27

9. - 10.             24

9. - 10.             25

11. - 15.          33

11. - 15.          38

11. - 15.          28

11. - 15.          32

11. - 15.          29

16. - 19.          43

16. - 19.          30

16. - 19.          44

16. - 19.          47

20. - 22.          40

20. - 22.          39

20. - 22.          31

23.                   50

24.                   26

25.                   45 

NEPŘIJATI:

1.                     42

2.                     48

3.                     37

4.                     41

 OBORY  STŘEDNÍHO  VZDĚLÁNÍ  S  VÝUČNÍM LISTEM

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

BYL PŘIJAT:

Pořadí             Identifikační číslo

1.                     22 

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 23. 5. 2022

 

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU

 

září 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search