3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku šk. roku 2022 - 2023

                                                                                                                                                                                                             V Kralupech nad Vltavou dne 7. 6. 2022

Ředitelka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou, vyhlašuje

3. kolo přijímacího řízení – volná místa pro školní rok 2022-2023 do 1. ročníku čtyřletého maturitního oboru:

18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě (9 míst)

Přihlášky na obor 18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě přijímáme průběžně do naplnění oboru. Lze je donést osobně nebo zaslat poštou na adresu školy.

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023  - 3. kolo

Upozorňujeme, že od 1. září 2022 se naše škola slučuje s SOŠ a SOU Neratovice a žáci oboru informační technologie budou chodit do školy v Neratovicích.

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

18-20-M/01 Informační technologie - počítačové sítě - 9 žáků

Podle platných právních předpisů je podmínkou pro přijetí ke studiu:

  • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné zakončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
  • k prokázání vědomostí a přidělení pořadí slouží posouzení výsledků prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z ČJ, matematiky, cizího jazyka, fyziky a prospěchový průměr v 1. pololetí 9. ročníku (v případě uchazečů z Ukrajiny se umožňuje tyto doklady zcela nebo z části nahradit svým čestným prohlášením 163_Dvojjazycna_Vzor cestneho prohlaseni 108a.pdf (msk.cz) s vypsanými body z jednotlivých předmětů)
  • doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU (lze předložit nejpozději do 1. 9. 2022).

Žáci budou přijímáni průběžně a přijímací řízení bude ukončeno naplněním plné kapacity třídy.

Body se přidělují následovně:

1.      průměrný prospěch v 1. pol. 9. ročníku ZŠ – max. 25 bodů:

1,00 – 1,24          25 bodů

1,25 – 1,49          20 bodů

1,50 – 1,99          15 bodů

2,00 – 2,50          10 bodů

větší než 2,50       0 bodů

 

2.      známky v profilových předmětech v 1. pololetí 9. ročníku:

známka       počet bodů

1                          2

2                          1

3, 4, 5                  0

Pozn.: Profilové předměty jsou: ČJ, AJ/NJ, M, F

Zápisový lístek uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče, odevzdá ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelkou školy.

 

Informace podá:

ředitelka školy na telefonu 602 220 029, 315 727 221 nebo sekretariát tel. 315 723 415. 

 

V Kralupech nad Vlt. dne 7. 6. 2022  

      

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

 

listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search