Výsledky přij. řízení - 3. kolo - průběžné k 13. 6. 2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠK. R. 2022/2023 - 3. KOLO - PRŮBĚŽNÉ

OBOR  STŘEDNÍHO  VZDĚLÁNÍ  S  MATURITOU

18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě

byli přijati – identifikační číslo

Pořadí                                    Identifikační číslo

1.                                                         58 (25 bodů)

2.                                                         59

3.                                                         60

4.                                                         61 (13 bodů)

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky   rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 13. 6.  2022

 

Mgr. Dagmar Binková, v.r.

ředitelka SOŠ a SOU

 

listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search