1. Zahájení denního studia - čtvrtek 1. 9. 2022 – 8.00 hodin
    • IT2 – p. Hrušovský
    • IT3 – p. Švejcarová
    • AI2 – p. Hrdina
    • CHO3 – p. Franzová
    • CHO4 – p. Polák V.

Umístění tříd do učeben bude vyvěšeno u vchodu.

      2. Časový rozvrh vyučování SOŠ a SOU Neratovice od 1. 9. 2022

            Hodina               Přestávka

0.        7,10 - 7,55          7,55 -8,00

1.        8,00 - 8,45          8,45 - 8,55

2.        8,55 - 9,40          9,40 -10,00

3.         10,00 - 10,45    10,45-10,55

4.         10,55 - 11,40    11,40-11.50

5.         11,50 - 12,35    12,35-12,45

6.        12,45 - 13,30    13,30 -13,35

7.        13,35 - 14,20    14,20 -14,25

8.        14,25 - 15,10    15,10 -15,15

9.        15,15 – 16,00           

 

      3. Zajištění obědů je ve školní jídelně Základní školy Václava Havla, Revoluční 682 během 4. vyučovací hodiny, která je vyhrazena pro podávání obědů. Strávníci si zřídí souhlas s inkasem stravného u své banky ve prospěch účtu 100020981/0800 a v září se strhne zálohová jistina. Odběr stravy bude na čip, cena čipu 20,- Kč, cena oběda pro žáky je 32 Kč. Zahájení stravování nejdříve 5. 9. 2022.

Přihlášky ke stravování a další informace obdrží žáci 1. 9. 2022.

4. V případě potřeby se obracejte na p. Mgr. Janu Pirunčíkovou ve věcech pedagogických (tel. 315 727 221) a na p. Alenu Hampelovou ve věcech provozních (tel. 315 723 415).

 Další informace budou upřesňovány, sledujte prosím webové stránky www.sosasou.cz

 

 

ROZLOUČENÍ PO 60 LETECH

Kralupskou veřejnost, absolventy i bývalé kolegy

zveme

dne 18. června 2022 od 10,00 do 15,00 hodin

na setkání a poslední prohlídku školy v souvislosti s rozhodnutím Středočeského kraje o ukončení činnosti SOŠ a SOU v Kralupech n. Vlt.

Jsme připraveni přivítat i celé absolventské třídy, jen se prosím dopředu domluvte na sekretariátu či na ředitelství, tel.: 602 220 029.

Program začíná v 10,00 h ve školní jídelně.

Přijďte si zavzpomínat, pobesedovat a rozloučit se se svou „alma mater“!

Aktuální sdělení:

Škola od 1. 9. 2022 pokračuje pro 2. – 4. ročník oborů chemických a oboru IT jako „odloučené pracoviště SOŠ a SOU Neratovice“. Tuto informaci jsme se dozvěděli až 19. května.

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠK. R. 2022/2023 - 3. KOLO - PRŮBĚŽNÉ

OBOR  STŘEDNÍHO  VZDĚLÁNÍ  S  MATURITOU

18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě

byli přijati – identifikační číslo

Pořadí                                    Identifikační číslo

1.                                                         58 (25 bodů)

2.                                                         59

3.                                                         60

4.                                                         61 (13 bodů)

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky   rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 13. 6.  2022

 

Mgr. Dagmar Binková, v.r.

ředitelka SOŠ a SOU

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠK. R. 2022/2023 - 3. KOLO - PRŮBĚŽNÉ

OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITOU

18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě

byli přijati – identifikační číslo

Pořadí                                    Identifikační číslo

1.                                                        56 (25 bodů)

2.                                                        55

3. - 4.                                                  52

3. - 4.                                                  53

5.                                                        54

6.                                                        57 (10 bodů)

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 9. 6. 2022

 

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU

 

listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search