Inspirace z naší školy

  • Robotek
  • Festo
  • T-rex titruje

Studijní obory

Organizace školního roku

Školní vzdělávací program

Dny otevřených dveří

3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku šk. roku 2022 - 2023 ukončeno

K datu 13. 6. 2022 ukončeno 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2022 - 2023.

 

Výsledky přij. řízení - 3. kolo - průběžné k 13. 6. 2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠK. R. 2022/2023 - 3. KOLO - PRŮBĚŽNÉ

OBOR  STŘEDNÍHO  VZDĚLÁNÍ  S  MATURITOU

18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě

byli přijati – identifikační číslo

Pořadí                                    Identifikační číslo

1.                                                         58 (25 bodů)

2.                                                         59

3.                                                         60

4.                                                         61 (13 bodů)

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 13. 6.  2022

 

Mgr. Dagmar Binková, v.r.

ředitelka SOŠ a SOU

 

Výsledky přij. řízení - 3. kolo - průběžné

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠK. R. 2022/2023 - 3. KOLO - PRŮBĚŽNÉ

OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITOU

18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě

byli přijati – identifikační číslo

Pořadí                                    Identifikační číslo

1.                                                        56 (25 bodů)

2.                                                        55

3. - 4.                                                  52

3. - 4.                                                  53

5.                                                        54

6.                                                        57 (10 bodů)

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 9. 6. 2022

 

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU

 

3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku šk. roku 2022 - 2023

                                                                                                                                                                                                     V Kralupech nad Vltavou dne 7. 6. 2022

Ředitelka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou, vyhlašuje

3. kolo přijímacího řízení – volná místa pro školní rok 2022-2023 do 1. ročníku čtyřletého maturitního oboru:

18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě (9 míst)

Přihlášky na obor 18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě přijímáme průběžně do naplnění oboru. Lze je donést osobně nebo zaslat poštou na adresu školy.

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023  - 3. kolo

Upozorňujeme, že od 1. září 2022 se naše škola slučuje s SOŠ a SOU Neratovice a žáci oboru informační technologie budou chodit do školy v Neratovicích.

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

18-20-M/01 Informační technologie - počítačové sítě - 9 žáků

Podle platných právních předpisů je podmínkou pro přijetí ke studiu:

  • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné zakončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
  • k prokázání vědomostí a přidělení pořadí slouží posouzení výsledků prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z ČJ, matematiky, cizího jazyka, fyziky a prospěchový průměr v 1. pololetí 9. ročníku (v případě uchazečů z Ukrajiny se umožňuje tyto doklady zcela nebo z části nahradit svým čestným prohlášením 163_Dvojjazycna_Vzor cestneho prohlaseni 108a.pdf (msk.cz) s vypsanými body z jednotlivých předmětů)
  • doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU (lze předložit nejpozději do 1. 9. 2022).

Žáci budou přijímáni průběžně a přijímací řízení bude ukončeno naplněním plné kapacity třídy.

Body se přidělují následovně:

1.      průměrný prospěch v 1. pol. 9. ročníku ZŠ – max. 25 bodů:

1,00 – 1,24          25 bodů

1,25 – 1,49          20 bodů

1,50 – 1,99          15 bodů

2,00 – 2,50          10 bodů

větší než 2,50       0 bodů

2.      známky v profilových předmětech v 1. pololetí 9. ročníku:

známka       počet bodů

1                          2

2                          1

3, 4, 5                  0

Pozn.: Profilové předměty jsou: ČJ, AJ/NJ, M, F

Zápisový lístek uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče, odevzdá ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelkou školy.

 

Informace podá:

ředitelka školy na telefonu 602 220 029, 315 727 221 nebo sekretariát tel. 315 723 415.

 

V Kralupech nad Vlt. dne 7. 6. 2022

        

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

 

Výsledky přij. řízení - 2. kolo - odvolání

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠK. R. 2022/2023 - 2. KOLO – odvolání

OBOR  STŘEDNÍHO  VZDĚLÁNÍ  S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Ve 2. kole na odvolání byl přijat do oboru 18-20-M/01 informační technologie – počítačové sítě žák s identifikačním číslem 37

ZÁPISOVÝ  LÍSTEK

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÉHO ŽÁKA, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 7. 6. 2022

 

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

 ředitelka SOŠ a SOU

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg
listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search