Oznamuji, že jsem se na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodla vyhlásit ředitelské volno pro třídy AI 1, IT 1, ME 1, ES 1, AI 2 a CHM 2 na 18. a 19.5. 2022 (středa - čtvrtek) z organizačních důvodů – konání ústních maturitních zkoušek.

Mgr. Dagmar Binková, ředitelka školy

 

Dne 13.10. 2021 v kategorii Junior se zúčastnilo 72 žáků 1. a 2. maturitních ročníků soutěže „Přírodovědný klokan“. Soutěž pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit a podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Žáci zdolávali 24 záludných otázek v zadaném čase 40 min. z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Výsledky:

1. místo – J. Konečný AI2 – 78 bodů

2. místo -  S. Luxík AI2 – 68 bodů

o 3. místo se dělí žáci IT1 Vošický, Pinkas a Veselý – 67 bodů z celkového počtu 120 bodů.

 

Omlouváme se za technické potíže s připojením do systému Bakaláři. Na odstranění problému se pracuje. Děkujeme za trpělivost.

Podle ustanovení § 24, ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na den 1. října 2021 ředitelské volno, a to z organizačních a provozních důvodů (konání oslav 60. výročí zahájení výuky ve škole) a vzhledem k současné epidemiologické situaci.

V tento den je přerušen též provoz školní jídelny.

Mgr. Dagmar Binková
ředitelka školy

 

Profilová část maturitní zkoušky v roce 2022 - povinné a nepovinné písemné, ústní a praktické zkoušky

Obor CHO:

Povinné zkoušky:

 • ČJL – písemná a ústní zkouška
 • AJ – písemná a ústní zkouška (pokud si ji žák zvolí ve společné části MZ)
 • odborný výcvik - praktická zkouška
 • farmakologie
 • chemie nebo odborná chemie

Nepovinné zkoušky:

 • matematika
 • základy společenských věd

Obor IT:

Povinné zkoušky:

 • ČJL – písemná a ústní zkouška
 • AJ – písemná a ústní zkouška (pokud si ji žák zvolí ve společné části MZ)
 1. praktická zkouška na PC
 2. počítačové sítě a systémy
 3.  vývoj a správa aplikací

Nepovinné zkoušky:

 1. fyzika
 2. matematika

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Mgr. Dagmar Binková, ředitelka školy

1. 9. 2021

 

listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search